ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court

ศาลจังหวัดสวรรคโลก