ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court

ข้อมูลหน่วยงาน