ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

ศาลจังหวัดสวรรคโลก จัดกิจกรรมรำลึกเนื่องใน“วันรพี” ๗ สิงหาคม ประจำปี ๒๕๖๔
image

เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ศาลจังหวัดสวรรคโลกจัดกิจกรรมรำลึกเนื่องใน “วันรพี” ๗ สิงหาคม ประจำปี ๒๕๖๔  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” โดยจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พร้อมเครื่องสักการะ ภายในอาคารศาลจังหวัดสวรรคโลก และจัดนิทรรศการออนไลน์เผยแพร่พระเกียรติคุณ ในเว็บไซต์ของศาลจังหวัดสวรรคโลก ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)