ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

นายกฤษณ์นพพร ศิริรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก และนายสมยศ ไทยเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดสวรรคโลก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
image

image รูปภาพ
image
image

เมื่อวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙ นาฬิกา นายเริงศักดิ์  วิริยะชัยวงศ์  อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๖ (อ.ก.บ.ศ.ภาค ๖) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  โดยมีนายกฤษณ์นพพร  ศิริรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก และนายสมยศ  ไทยเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดสวรรคโลก  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก