ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

นายกฤษณ์นพพร ศิริรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมทบทวนให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ณ บริเวณศาลจังหวัดสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
image

image รูปภาพ
image
image

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๘ นาฬิกา นายกฤษณ์นพพร  ศิริรักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก  เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมทบทวนให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่  ณ  บริเวณศาลจังหวัดสวรรคโลก  อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย