ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

นายกฤษณ์นพพร ศิริรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
image

เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๖๓  เวลา ๑๐ นาฬิกา นายกฤษณ์นพพร  ศิริรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓  โดยนายไมตรี  ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุโขทัยและสมาชิกเหล่ากาชาด​ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล โดยเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน  มูลนิธิ ชมรม และสมาคมต่างๆ ได้มีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก