ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

ประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดสวรรคโลก เรื่อง การรับสมัครบุคลากรสนับสนุนงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมตามโครงการ "พัฒนาคลินิกระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดและคดีความรุนแรงในครอบครัวในระบบศาล" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระยะที่ ๒ เพิ่มเติม)

image เอกสารแนบ