ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court

การบริการ
แบบจองคิวนัดสืบพยานทางไกลผ่านจอภาพ Vdo Conference (ห้องพิจารณาคดีที่ 1)
โปรดระบุข้อมูล
กรุณาเลือกวันที่ต้องการนัด
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล

เจ้าหน้าที่ศูนย์นัดความของศาลจังหวัดสวรรคโลก จะดำเนินการตรวจสอบคำขอจองคิว VDO Conference ของท่านทุกวันทำการ ในเวลา 09.00 น. และ 16.00 น. ติดต่อสอบถามผู้ประสานงานศูนย์นัดความ นางสาวอัจฉรารัตน์ สุวรรณชื่น โทร. 055 641 727 ต่อ 138 หรือ นายสุภาพ โตพันธ์ พนักงานคอมพิวเตอร์ โทร 055 641 727 ต่อ 143