ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

ประกาศศาลจังหวัดสวรรคโลก เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี)

image เอกสารแนบ