ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

ศาลจังหวัดสวรรคโลก ร่วมรับพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี
image

เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๗.๓๐ นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ณ พื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยนางสาววราภรณ์  มณีชื่น ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก มอบหมายให้นางสาวสิริภา  คิดจิตต์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสวรรคโลก เข้าร่วมรับองคมนตรี  ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย  อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย