ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

ศาลจังหวัดสวรรคโลก ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
image

เมื่อวันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา นางสาววราภรณ์  มณีชื่น ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก ร่วมพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และพิธีลงนามถวายพระพร ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย