ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก มอบกระเช้าเยี่ยมไข้แก่นางสาวรุจิรางค์ วงศ์กระสันต์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสวรรคโลก
image

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๑๕ นาฬิกา นางสาววราภรณ์  มณีชื่น ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก มอบกระเช้าเยี่ยมไข้แก่นางสาวรุจิรางค์  วงศ์กระสันต์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสวรรคโลก ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภายในศาลจังหวัดสวรรคโลก ณ ศาลจังหวัดสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย