ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

ศาลจังหวัดสวรรคโลก เข้าร่วมโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”ของจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕
image

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๘.๓๐ นาฬิกา นางสาววราภรณ์  มณีชื่น ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก มอบหมายให้กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท จัดกิจกรรมเผยแพร่ภารกิจของศาลจังหวัดสวรรคโลก การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๐ ตรี และการนำนวัตกรรมมาใช้ เพื่อการเปลี่ยนผ่านศาลยุติธรรม สู่ดิจิทัล ร่วมกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ของจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕  ณ วัดปัจจันตคารามวาสี หมู่ที่ ๘ ตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย