ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

ศาลจังหวัดสวรรคโลกจัดกิจกรรม “๑๔๐ ปี วันศาลยุติธรรม”
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๘  นาฬิกา ศาลจังหวัดสวรรคโลกจัดกิจกรรม“๑๔๐ ปี วันศาลยุติธรรม” เนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรมครบ ๑๔๐ ปี “๒๑ เมษายน ๒๕๖๕” โดยมีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน ๙ รูป กิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมจัดบอร์ดนิทรรศการ ฯ โดยมีนางสาววราภรณ์  มณีชื่น ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด สวรรคโลก พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาฯ คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลฯ ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการและบุคลากรในศาลจังหวัดสวรรคโลก เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ  ศาลจังหวัดสวรรคโลก  ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  จากนั้นในเวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน ๕,๐๐๐ ตัว ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองปลาหมอ  อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย