ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

ศาลจังหวัดสวรรคโลกจัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก ในกิจกรรมสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๕
image

image รูปภาพ
image
image

เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๙ นาฬิกา ศาลจังหวัดสวรรคโลก จัดโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมการรดน้ำขอพรผู้อาวุโสเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทย โดยจัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากนางสาววราภรณ์  มณีชื่น ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก โดยมีคณะผู้พิพากษาฯ คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลฯ ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการและบุคลากรในศาลจังหวัดสวรรคโลก เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณชั้น ๒ อาคารศาลจังหวัดสวรรคโลก  อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย