ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลกให้การต้อนรับอัยการจังหวัดสวรรคโลก พร้อมคณะ ฯ ที่เข้าพบเพื่อแนะนำตัวและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
image

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา  นางสาววราภรณ์  มณีชื่น ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก  ให้การต้อนรับนายประภาส บุญเสรฐ  อัยการจังหวัดสวรรคโลก พร้อมคณะฯ ที่เข้าพบเพื่อแนะนำตัวและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และนายวุฒิศักดิ์  จันทะแจ่ม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพิจิตร ช่วยทํางานชั่วคราวในตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสวรรคโลก ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ณ  ศาลจังหวัดสวรรคโลก  อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย