ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลกให้การต้อนรับคณะทนายความจากสภาทนายความจังหวัดสวรรคโลก ที่เข้าพบเพื่อแนะนำตัวและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
image

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา  นางสาววราภรณ์  มณีชื่น ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก ให้การต้อนรับนางทรงพร  ศุภะนามัย ประธานสภาทนายความจังหวัดสวรรคโลก ซึ่งนำคณะทนายความเข้าพบ เพื่อแนะนำตัวและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และนายวุฒิศักดิ์  จันทะแจ่ม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพิจิตร ช่วยทํางานชั่วคราวในตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสวรรคโลก  ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ณ  ศาลจังหวัดสวรรคโลก  อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย