ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลกประชุมหัวหน้ากลุ่มงานในศาลจังหวัดสวรรคโลกเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน
image

image รูปภาพ
image

วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา นางสาววราภรณ์  มณีชื่น ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก เป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่หัวหน้ากลุ่มงานต่าง ๆ ของศาลจังหวัดสวรรคโลก เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของประธานศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรมและแผนยุทธศาสตร์สำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย