ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก ร่วมประชุมหารือข้อราชการของศาลในเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference)
image

image รูปภาพ
image
image

เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา นางสาวมยุรี  จามิกรานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เป็นประธานในการประชุมหารือข้อราชการของศาลในเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) โดยมีนางสาววราภรณ์  มณีชื่น ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก พร้อมด้วยผู้พิพากษาที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งในศาลจังหวัดสวรรคโลก และผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดสวรรคโลก เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ณ ห้องผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก  อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย