ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

นายณัฐพงษ์ โต๊ะทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ โดยวิธีประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
image

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙ นาฬิกา สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๖ (อ.ก.บ.ศ.ภาค ๖) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ โดยวิธีประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ด้วยระบบ Video Conference  โดยมีนายณัฐพงษ์  โต๊ะทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก และนางสอยดาว  สองมา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดสวรรคโลก เข้าร่วมประชุม ณ  ศาลจังหวัดสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย