ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

ศาลจังหวัดสวรรคโลก จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการศาลยุติธรรมใต้ร่มพระบารมี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
image

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา นายณัฐพงษ์  โต๊ะทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการและลูกจ้างในศาลจังหวัดสวรรคโลก ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการศาลยุติธรรม ใต้ร่มพระบารมี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔  โดยร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ตัว และปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร จำนวน ๑๐ ต้น บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองปลาหมอ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙