ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

นายณัฐพงษ์ โต๊ะทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน พุทธศักราช ๒๕๖๔
image

image รูปภาพ
image
image
image

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๐ นาฬิกา นายณัฐพงษ์  โต๊ะทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน พุทธศักราช ๒๕๖๔ ในการพระราชกุศลเข้าพรรษาพุทธศักราช ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเทียนพรรษา ซึ่งทรงพระราชอุทิศเพื่อพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดียสถานตามพระอารามหลวง ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร(วัดพระปรางค์) ตำบลศรีสัชนาลัย  อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย