ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

นายณัฐพงษ์ โต๊ะทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมปฏิบัติธรรมออนไลน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศาลยุติธรรมใต้ร่มพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔” ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM
image

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔  เวลา ๙.๓๐ นาฬิกา นางเมทินี  ชโลธร ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฏิบัติธรรมออนไลน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศาลยุติธรรมใต้ร่มพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔” ถ่ายทอดสดผ่านโปรมแกรม ZOOM  , FACEBOOK LIVE และสื่อออนไลน์อื่นๆ โดยมีนายณัฐพงษ์  โต๊ะทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก เข้าร่วมพิธีฯผ่านระบบโปรแกรม ZOOM  ณ ห้องผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ  อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย