ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

ศาลจังหวัดสวรรคโลก มอบเงินสมทบทุนสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลสวรรคโลก ภายใต้โครงการ “ศาลยุติธรรมใต้ร่มพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔”
image

เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๕ นาฬิกา นายณัฐพงษ์  โต๊ะทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการและลูกจ้างในศาลจังหวัดสวรรคโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” ภายใต้โครงการ “ศาลยุติธรรมใต้ร่มพระบารมี เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔” โดยมอบเงินสมทบทุนสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลสวรรคโลก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ณ โรงพยาบาลสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย