ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

นายกฤษณ์นพพร ศิริรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการศาลฯ ข้าราชการและลูกจ้างในศาลจังหวัดสวรรคโลก ร่วมพิธีเปิดโครงการยกระดับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา ผ่านการถ่ายถอดสัญญาณภาพและเสียงผ่าน Facebook Live เพจสื่อศาล และจัดพิธีเปิดโครงการยกระดับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญาศาลจังหวัดสวรรคโลก
image

image รูปภาพ
image
image
image

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เวลา ๑๔ นาฬิกา นายกฤษณ์นพพร  ศิริรักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก พร้อมคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการศาลฯ ข้าราชการและลูกจ้างในศาลจังหวัดสวรรคโลก ร่วมพิธีเปิดโครงการยกระดับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา ผ่านการถ่ายถอดสัญญาณภาพและเสียงผ่าน Facebook Live เพจสื่อศาล เพื่อซักซ้อมความเข้าใจกับผู้บริหาร ผู้พิพากษา และเตรียมความพร้อมในการดำเนินการซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จากนั้นในเวลา ๑๖ นาฬิกา นายกฤษณ์นพพร  ศิริรักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญาศาลจังหวัดสวรรคโลก เพื่อขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ข้อ ๒ สมดุล “การสร้างดุลยภาพแห่งสิทธิ” ๒.๓ ยกระดับการคุ้มครองสิทธิแก่ผู้เสียหาย เหยื่ออาชญากรรม และพยานในคดีอาญา โดยมีคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลฯ ผู้ประนีประนอมประจำศาลฯ ข้าราชการและลูกจ้างในศาลจังหวัดสวรรคโลก เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาศาลจังหวัดสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย