ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

นายกฤษณ์นพพร ศิริรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ ๒/๓ ประจำปี ๒๕๖๔
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เวลา ๙ นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสุชาติ  ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้แทนพระองค์มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ ๒/๓ ประจำปี ๒๕๖๔  โดยมีนายกฤษณ์นพพร  ศิริรักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก เข้าร่วมพิธีฯ ณ เรือนจำอำเภอสวรรคโลก  อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย