ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

นายกฤษณ์นพพร ศิริรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก และนางสอยดาว สองมา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดสวรรคโลก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
image

image รูปภาพ
image
image

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๙ นาฬิกา นายเริงศักดิ์  วิริยะชัยวงศ์  อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๖(อ.ก.บ.ศ.ภาค ๖) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ ชั้น ๓ ถนนสิงหวัฒน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ โดยมีนายกฤษณ์นพพร  ศิริรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก และนางสอยดาว  สองมา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดสวรรคโลก เข้าร่วมประชุม ณ ห้องผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก  อำเภอเมืองสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย