ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเปิดการฝึกอบรมทบทวนให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสำนักงานรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณศาลจังหวัดสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๘ นาฬิกา นายกฤษณ์นพพร  ศิริรักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก  มอบหมายให้นางสอยดาว  สองมา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดสวรรคโลก เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมทบทวนให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ บุคคลท่ามือเปล่า การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น การตรวจค้นและสังเกตจดจำ การบังคับจราจร การรายงานเหตุการณ์ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ ฯลฯ  ณ  บริเวณศาลจังหวัดสวรรคโลก  อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย