ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

นายกฤษณ์นพพร ศิริรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก มอบหมายให้นางสอยดาว สองมา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดสวรรคโลก เข้าเยี่ยมไข้นางสาวฐาปณันท์ สกุลพาณิชนันท์ นิติกรชำนาญการพิเศษ
image

image รูปภาพ
image

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา นายกฤษณ์นพพร  ศิริรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก มอบหมายให้นางสอยดาว  สองมา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดสวรรคโลก เข้าเยี่ยมไข้นางสาวฐาปณันท์  สกุลพาณิชนันท์ นิติกรชำนาญการพิเศษ  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภายในศาลจังหวัดสวรรคโลก  ณ  โรงพยาบาลสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย