ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

ศาลจังหวัดสวรรคโลก ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมอำเภอสวรรคโลก ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙ นาฬิกา นายกฤษณ์นพพร  ศิริรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก มอบหมายให้นางวานิช  นิ่มนุ่ม  นิติกรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในศาลจังหวัดสวรรคโลก ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อแสดงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมอำเภอสวรรคโลก ตำบลเมืองสวรรคโลก  อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย