ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

ศาลจังหวัดสวรรคโลก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๗.๓๐ นาฬิกา นายกฤษณ์นพพร  ศิริรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก มอบหมายให้นายสมยศ  ไทยเทศ  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดสวรรคโลก พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในศาลจังหวัดสวรรคโลก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมอำเภอสวรรคโลก  ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย   จากนั้นในเวลา ๙ นาฬิกา  นายสมยศ  ไทยเทศ  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดสวรรคโลก ร่วมลงนามในสมุดลงนามในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอสวรรคโลก  ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย