ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

ศาลจังหวัดสวรรคโลก จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินออนไลน์
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๘.๐๕  นาฬิกา ศาลจังหวัดสวรรคโลก  จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓  โดยมีนายกฤษณ์นพพร  ศิริรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก  เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ ๑๐  ก่อนกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓      จากนั้นในเวลา ๘.๓๐ นาฬิกา นายกฤษณ์นพพร  ศิริรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก  นำคณะผู้พิพากษา คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลฯ  ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการและลูกจ้างในศาลจังหวัดสวรรคโลก  ร่วมลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินออนไลน์  ณ ศาลจังหวัดสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย