ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

นายกฤษณ์นพพร ศิริรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖
image

image รูปภาพ
image
image

เมื่อวันพุธและพฤหัสบดีที่ ๒๒ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายกฤษณ์นพพร  ศิริรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ หลักสูตร “การรายงานคดีสำคัญในศาลชั้นต้นและข้อสังเกตจากรายงานคดีและการตรวจสำนวนคดี” โดยมีนายเริงศักดิ์ วิริยะชัยวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ โรงแรมท็อปแลนด์พิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก