ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

ศาลจังหวัดสวรรคโลกจัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ “วันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓”
image

image รูปภาพ
image
image

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔ นาฬิกา นายกฤษณ์นพพร  ศิริรักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก  เป็นประธานในการประชุมร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลจังหวัดสวรรคโลก เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ “วันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓” ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดสวรรคโลก  อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย