ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

ศาลจังหวัดสวรรคโลกจัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ “เพิ่มศักยภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓” โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลจังหวัดสวรรคโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องฯของหน่วยงานศาลจังหวัดสวรรคโลก
image

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐ นาฬิกา นายกฤษณ์นพพร  ศิริรักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก  เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ “เพิ่มศักยภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓” โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลจังหวัดสวรรคโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องฯ ของศาลจังหวัดสวรรคโลก ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดสวรรคโลก  อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย