ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

ศาลจังหวัดสวรรคโลกจัดกิจกรรมสุขสันต์วันเกิดประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดสวรรคโลกจัดกิจกรรมสุขสันต์วันเกิดประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรภายในศาลจังหวัดสวรรคโลก โดยมีนายกฤษณ์นพพร  ศิริรักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก กล่าวอวยพรและมอบของขวัญให้ผู้ซึ่งมีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓  ได้แก่ นายจำเจน  จิตรธร ผู้ประนีประนอมประจำศาลฯ  นายประมวล  ลอยฟ้า ผู้ประนีประนอมประจำศาลฯ  นางสาวฐิติวรดา คำนึง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และนางสาวนฤวรรณ  เรือศรีจันทร์ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม โดยมีคณะผู้พิพากษา คณะผู้ประนีประนอมฯ ข้าราชการและลูกจ้างในศาลจังหวัดสวรรคโลก เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่บุคลากรภายในศาลและกิจกรรมเป่าเทียนเค้กวันเกิด ณ ศาลจังหวัดสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย