ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

ศาลจังหวัดสวรรคโลก เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ศาลยุติธรรมห่วงใยฝ่าภัยโควิด” โดยนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Conference ระบบ Zoom Meeting)
image

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ศาลยุติธรรมห่วงใยฝ่าภัยโควิด” ของสำนักประธานศาลฎีกาอันเป็นโครงการลดภาระแก่คู่ความและผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการคดีในศาลยุติธรรมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  โดยมีนายกฤษณ์นพพร  ศิริรักษ์ รองเลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก พร้อมด้วยผู้อำนวยการฯ และข้าราชการ ศาลจังหวัดสวรรคโลก เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Conference ระบบ Zoom Meeting)  ณ ห้องทำงานผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย