ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

ศาลจังหวัดสวรรคโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์“มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีนายกฤษณ์นพพร  ศิริรักษ์ รองเลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก คณะผู้พิพากษา  ผู้ประนีประนอมประจําศาลฯ ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการและลูกจ้างในศาลจังหวัดสวรรคโลก ร่วมกันนำอาหารกลางวันมอบให้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลย และนำแอลกอฮอล์ล้างมือพร้อมหน้ากากผ้า มาแบ่งปันให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาลจังหวัดสวรรคโลก โดยมีการจัดกิจกรรมทุกวัน ตั้งแต่วันที่ ๑  มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ อาคารศาลจังหวัดสวรรคโลก อําเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย