ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

ศาลจังหวัดสวรรคโลกจัดกิจกรรมสุขสันต์วันเกิดประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image

เมื่อวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๑๕ นาฬิกา ศาลจังหวัดสวรรคโลกจัดกิจกรรมสุขสันต์วันเกิดประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรภายในศาลจังหวัดสวรรคโลก  โดยมีนายกฤษณ์นพพร  ศิริรักษ์ รองเลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก กล่าวอวยพรและมอบของขวัญให้ผู้ซึ่งมีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ได้แก่ นางสาวณัฐรดา  ประเสริฐสิทธิ์  เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม  โดยมีคณะผู้พิพากษา  คณะผู้ประนีประนอมฯ  ข้าราชการและลูกจ้างในศาลจังหวัดสวรรคโลก เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่บุคลากรภายในศาลและกิจกรรมเป่าเทียนเค้กวันเกิด ณ  ศาลจังหวัดสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย