ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

ศาลจังหวัดสวรรคโลกให้การต้อนรับนายเริงศักดิ์ วิริยะชัยวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการและนิเทศงานศาลจังหวัดสวรรคโลก
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image

เมื่อวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน  ๒๕๖๓  เวลา ๙ นาฬิกา นายเริงศักดิ์  วิริยะชัยวงศ์  อธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๖ พร้อมคณะ  เดินทางมาตรวจราชการและนิเทศงานศาลจังหวัดสวรรคโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกาในการยกระดับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาหรือจำเลยตามแนวทางศาลต้นแบบฯ ของศาลในเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๖ โดยมีนายกฤษณ์นพพร  ศิริรักษ์ รองเลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก  พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา  ผู้ประนีประนอมประจำศาลฯ ผู้อำนวยการฯ  ข้าราชการและลูกจ้างในศาลจังหวัดสวรรคโลกให้การต้อนรับ ณ  ศาลจังหวัดสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย