ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

ศาลจังหวัดสวรรคโลก ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
image

image รูปภาพ
image
image

เมื่อวันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๙ นาฬิกา นายกฤษณ์นพพร  ศิริรักษ์ รองเลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก มอบหมายให้นายสมยศ  ไทยเทศ  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดสวรรคโลก ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓  โดยมีนายโอฬาร  ธนสัญชัย  นายอำเภอสวรรคโลก ประธานในพิธีฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐได้แสดงความจงรักภักดีเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ณ  ที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย