ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

นายกฤษณ์นพพร ศิริรักษ์ รองเลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก เป็นประธานในการประชุม เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (Case Information Online : CIOS) พร้อมทั้งแจ้งนโยบายประธานศาลฎีกาและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา
image

image รูปภาพ
image

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔ นาฬิกา นายกฤษณ์นพพร  ศิริรักษ์ รองเลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก เป็นประธานในการประชุมเรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (Case Information Online : CIOS) พร้อมทั้งแจ้งนโยบายประธานศาลฎีกาและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา โดยมีผู้อำนวยการฯ  ข้าราชการฯ และลูกจ้างใน ศาลจังหวัดสวรรคโลก เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย


image เอกสารแนบ