ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

ศาลจังหวัดสวรรคโลกจัดกิจกรรมสุขสันต์วันเกิดประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image

เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดสวรรคโลกจัดกิจกรรมสุขสันต์วันเกิดประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรภายในศาลจังหวัดสวรรคโลก โดยมีนายกฤษณ์นพพร  ศิริรักษ์ รองเลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก กล่าวอวยพรและมอบของขวัญให้ผู้ซึ่งมีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้แก่ นางสาวสุภาวดี  มณีท่าโพธิ์  เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ  นางกรรณิการ์  ขยัก เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน  นายสุภาพ  โตพันธ์  พนักงานคอมพิวเตอร์  โดยมีคณะผู้พิพากษา  คณะผู้ประนีประนอมฯ  ข้าราชการและลูกจ้างในศาลจังหวัดสวรรคโลก เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่บุคลากรภายในศาลและกิจกรรมเป่าเทียนเค้กวันเกิด ณ  ศาลจังหวัดสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย


image เอกสารแนบ