ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

ศาลจังหวัดสวรรคโลกจัดกิจกรรมสุขสันต์วันเกิดประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดสวรรคโลกจัดกิจกรรมสุขสันต์วันเกิดประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรภายในศาลจังหวัดสวรรคโลก  โดยมีนายกฤษณ์นพพร  ศิริรักษ์ รองเลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก กล่าวอวยพรและมอบของขวัญให้ผู้ซึ่งมีวันคล้ายวันเกิดในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ได้แก่ นางสาวนภัสพร  ศักดิ์เดชานนท์  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสวรรคโลก  นายคณภพ  หาญหิรัญตระกูล ผู้ประนีประนอมประจำศาลฯ   นายสุทธิ  อาดูร  ผู้ประนีประนอมประจำศาลฯ  นายจักรพันธุ์  มหาคีตะ  เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ  นางสาวช่อทิพย์  ถนอมจิตร์  เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน  นางสาวนเร  อ่อนปาน เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน และนางสาวกนกพร  บัวเขียว  เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม  โดยมีคณะผู้พิพากษา  คณะผู้ประนีประนอมฯ  ข้าราชการและลูกจ้างในศาลจังหวัดสวรรคโลก เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่บุคลากรภายในศาลและกิจกรรมเป่าเทียนเค้กวันเกิด ณ  ศาลจังหวัดสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย