ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

นายกฤษณ์นพพร ศิริรักษ์ รองเลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก ร่วมงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓”
image

image รูปภาพ
image
image

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓  เวลา  ๘.๓๐  นาฬิกา  นายกฤษณ์นพพร  ศิริรักษ์ รองเลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก  ร่วมงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓” ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ตำบลธานี  อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย


image เอกสารแนบ