ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

ศาลจังหวัดสวรรคโลก เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ครั้งที่๑) กับสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ ผ่านระบบ VDO Conference
image

image รูปภาพ
image

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓  เวลา ๑๐ นาฬิกา  นายกฤษณ์นพพร  ศิริรักษ์ รองเลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก พร้อมด้วยผู้อำนวยการฯและข้าราชการศาลจังหวัดสวรรคโลก เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ครั้งที่๑) กับสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ศาลจังหวัดสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย