ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

นายนิกร หวังสุนทรชัย อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค ๑ ช่วยราชการสำนักงานอัยการภาค ๖ รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดสวรรคโลก พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะนายกฤษณ์นพพร ศิริรักษ์ รองเลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก
image

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐ นาฬิกา  นายกฤษณ์นพพร  ศิริรักษ์ รองเลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค ๙  ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก  ให้การต้อนรับนายนิกร  หวังสุนทรชัย อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค ๑ ช่วยราชการสำนักงานอัยการภาค ๖ รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดสวรรคโลก พร้อมคณะฯ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการต่างๆ  ณ  ศาลจังหวัดสวรรคโลก  อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย


image เอกสารแนบ