ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

นางทรงพร ศุภะนามัย ประธานสภาทนายความจังหวัดสวรรคโลก พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะนายกฤษณ์นพพร ศิริรักษ์ รองเลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก และคณะผู้พิพากษาที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งในศาลจังหวัดสวรรคโลก
image

image รูปภาพ
image
image

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ นาฬิกา  นายกฤษณ์นพพร  ศิริรักษ์  รองเลขานุการศาลอุทธรณ์ ภาค ๙  ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก  พร้อมด้วยนางสาวชรินพร  ศรีวิไล  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดวิเชียรบุรี  ช่วยทํางานชั่วคราวในตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสวรรคโลก  นายวีระชัย  เดชดี  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกำแพงเพชร  ช่วยทํางานชั่วคราวในตําแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดสวรรคโลก  ให้การต้อนรับ นางทรงพร  ศุภะนามัย ประธานสภาทนายความจังหวัดสวรรคโลก พร้อมคณะฯ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการต่างๆ ณ  ศาลจังหวัดสวรรคโลก  อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย


image เอกสารแนบ