ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

นายกฤษณ์นพพร ศิริรักษ์ รองเลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งในศาลจังหวัดสวรรคโลก เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลจังหวัดสวรรคโลก และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองสวรรคโลก
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

เมื่อวันพุธที่ ๑ เมษายน  ๒๕๖๓  เวลา ๘.๓๐ นาฬิกา นายธีรรัฐ  ไชยวุฒิ  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสวรรคโลก มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแด่นายกฤษณ์นพพร  ศิริรักษ์ รองเลขานุการศาลอุทธรณ์ ภาค ๙  ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก  พร้อมด้วยนางสาวชรินพร  ศรีวิไล   ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดวิเชียรบุรี  ช่วยทํางานชั่วคราวในตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสวรรคโลก  นายวีระชัย  เดชดี  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกำแพงเพชร  ช่วยทํางานชั่วคราวในตําแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดสวรรคโลก  และข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งและข้าราชการบรรจุใหม่ในศาลจังหวัดสวรรคโลก ได้แก่  นายพิสุทธิ์  ทองสุข  เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ  และนางสาวเกษราภรณ์  เรืองตื้อ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  โดยมีข้าราชการและลูกจ้างในศาลจังหวัดสวรรคโลก ผู้ประนีประนอมประจำศาลฯ ให้การต้อนรับ  จากนั้นคณะผู้พิพากษาพร้อมข้าราชการศาลฯ ได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลจังหวัดสวรรคโลก และสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำเมืองสวรรคโลก เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่


image เอกสารแนบ