ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

ศาลจังหวัดสวรรคโลก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564
image

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 ศาลจังหวัดสวรรคโลก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ ได้จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะ ประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาวบริเวณรั้วศาล และจัดให้มีการลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://swlc.coj.go.th ณ ศาลจังหวัดสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย